Υποδοχή Ελλήνων Εταίρων στο Κέντρο Πληροφόρησης Ίννιας

Το Παρατηρητηριο / Κέντρο Πληροφόρησης Ίνειας επισκέφθηκε πρόσφατα αντιπροσωπεία του Πολυτεχνείου Κρήτης η οποία έτυχε υποδοχής και φιλοξενείας από τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Γιάγκο Τσίβικο.

Το Παρατηρητηριο / Κέντρο Πληροφόρησης, το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου CROSS COASTAL NET,  βρίσκεται σε διαμορφωμένο χώρο δίπλα από την ανακαισμένη πλατεία της  Ίννιας.

Έχει στελεχωθεί πλήρως και λειτουργεί από τις αρχές Μαΐου με την συμμετοχή και καθοδήγηση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η θέση του Παρατηρητηρίου είναι κομβική, καθώς η Χερσόνησος του Ακάμα της Επαρχίας Πάφου αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της Κύπρου, με ανεκτίμητη οικολογική και αισθητική αξία και περιλαμβάνεται στο Δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000.

Τα στελέχη του Κέντρου έχουν διτές αρμοδιότητες, καθώς παρέχουν πληροφόρηση στους επισκέπτες, αλλά και παρακολουθούν την περιοχή Natura 2000.

Μπορείτε να επισκεφτείτε το Παρατηρητήριο / Κέντρο ΠΛηροδόρησης για να πληροφορηθείτε σχετικά την Χερσόνησο του Ακάμα, το δίκτυο NATURA 2000 και το έργο CROSS COASTAL NET.

Το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” και ακρωνύμιο CROSS-COASTAL-NET, υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.