Στόχος Διυπουργικής επιτροπής η αναζωογόνηση της Ακριτικής Τηλλυρίας

Η αναζωογόνηση της περιοχής της Τηλλυρίας θα είναι ο στόχος των εργασιών Διυπουργικής Επιτροπής που συστήνεται με βάση χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η Διυπουργική Επιτροπή θα προχωρήσει με την προώθηση σχεδίου δράσης με ουσιαστικές ενέργειες, που στόχο θα έχουν την ενίσχυση της περιοχής, σε ένα πλαίσιο προτεραιοποίησης, που θα λαμβάνει υπόψη τους διαθέσιμους πόρους.

Οι δράσεις θα στοχεύουν στην προσέλκυση πληθυσμού στην περιοχή, στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, στη βελτίωση της προσβασιμότητας σε κοινωνικές υπηρεσίες, στη βελτίωση των τοπικών υποδομών και ποιότητας ζωής, καθώς και στην ενίσχυση της κρατικής ικανότητας διαμόρφωσης και υλοποίησης πολιτικών για ανάπτυξη της περιοχής.

Επίσης, σε συντονισμό, τα αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία, θα εξετάσουν την υλοποίηση δράσεων για δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, δημιουργία Επαρχιακού Γεωργικού Γραφείου, ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενίσχυση κτηνοτροφίας και μεταποίησης, διαχείριση υδάτινων πόρων για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ανάπτυξη αγροτουρισμού κ.ά.

Όπως αναφέρεται, το Υπουργικό Συμβούλιο, εξέτασε το θέμα της αναζωογόνησης της περιοχής Τηλλυρίας σε μια προσπάθεια να αξιολογηθούν μέτρα που θα συμβάλουν στην περαιτέρω στήριξη της ακριτικής περιοχής με βάση το ιδιαίτερο καθεστώς που τη διέπει.

Όπως προκύπτει από σχετική μελέτη που εκπονήθηκε, αναφέρεται στην ανακοίνωση παρά τις μέχρι στιγμής πολιτικές παρεμβάσεις, δεν έχει αντιστραφεί η μείωση του πληθυσμού, ενώ το ενδιαφέρον για αξιοποίηση των στεγαστικών σχεδίων ήταν μικρό.

Πρόσθετα έχουν εντοπιστεί προβλήματα που εστιάζονται, μεταξύ άλλων, στον διοικητικό κατακερματισμό των κοινοτήτων της Τηλλυρίας σε δύο Επαρχίες (Λευκωσίας και Πάφου), στη δυσκολία οδικής πρόσβασης, στην ανεπαρκή υγειονομική περίθαλψη, στην έλλειψη κέντρων ηλικιωμένων, απασχόλησης παιδιών, δομών  εκπαίδευσης, το αρδευτικό πρόβλημα και την περιορισμένη δυναμικότητα τουριστικών καταλυμάτων.

Είναι φανερό, σημειώνεται, ότι η μέχρι στιγμής παροχή κινήτρων από πλευράς στεγαστικής και επιδοματικής πολιτικής, δεν μπόρεσε από μόνη της να επιλύσει το πρόβλημα στην περιοχή της Τηλλυρίας, λόγω της απουσίας άλλων κινήτρων.

Συνεπώς, αναφέρει η ανακοίνωση, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εσωτερικών, τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για συντονισμό μεταξύ αρμόδιων Υπουργείων και Υφυπουργείων, οι αρμοδιότητες των οποίων εμπίπτουν κυρίως σε θέματα Εσωτερικών, Γεωργίας, Παιδείας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Τουρισμού, με σκοπό την προώθηση στοχευμένων μέτρων και δράσεων πολιτικής για αντιμετώπιση της πληθυσμιακής αποψίλωσης και γενικότερα αναζωογόνηση της περιοχής.

Στόχος είναι, σε αυτή τη δυσπραγούσα περιοχή, λόγω της γεωγραφικής απομόνωσής της, της ακριτικότητάς της και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, εξαιτίας της τουρκικής εισβολής, οι παρεμβάσεις να γίνουν συντονισμένα και συνδυαστικά, σημειώνεται.