Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση στο οδικό δίκτυο στην Κισσόνεργα

Σε σημαντικές ασφαλτοστρώσεις του οδικού δικτύου έχει προχωρήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Κισσόνεργας Γιώργο Στυλιανού, υλοποιώντας σχετική απόφαση του Συμβουλίου για αναβάθμιση και ολική ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων της κοινότητας που είχαν υποστεί ζημιές από τις κακοτεχνίες κατά την κατασκευή του ΣΑΠΑ, το συμβούλιο έχει προχωρήσει στην πλήρη ασφαλτόστρωση σε πέραν των 5 χιλιομέτρων του οδικού δικτύου, με το κόστος να έχει ξεπεράσει τις τετρακόσιες χιλιάδες (€400,000).

Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην Κισσόνεργα έχει γίνει σύμφωνα με την πολιτική για τις ασφαλτοστρώσεις, που έχει εκπονήσει και εφαρμόσει με ευλάβεια το κοινοτικό συμβούλιο τα τελευταία 10 χρόνια, θέτοντας σαν πρώτιστο στόχο την ολική ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων σε μια δεκαετία. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αφορούσαν δρόμους σε γειτονιές στην οικιστική περιοχή της Κισσόνεργας όπου το δίκτυο ήταν σε άσχημη κατάσταση, ειδικά μετά τις κακοτεχνίες που έγιναν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ).

Με την υλοποίηση αυτής της απόφασης, το συμβούλιο έχει καταφέρει να προχωρήσει και στην αναβάθμιση, όχι μόνον των κύριων οδικών αρτηριών αλλά και στο οδικό δίκτυο στις γειτονιές της κοινότητας, αφού όλοι οι δρόμοι στην οικιστική περιοχή και γειτονιές της κοινότητας έχουν ασφαλτοστρωθεί και η Κισσόνεργα έχει πλέον ένα υψηλού επιπέδου οδικό δίκτυο σε όλη την επικράτεια της.

Ο κ. Στυλιανού ανέφερε ότι σύμφωνα με τα αρχεία του Συμβουλίου, τα τελευταία 10 χρόνια έχουν δαπανηθεί πέραν του ενός εκατομμύριου διακόσιων χιλιάδων ευρώ (€1,200,000) για επιδιορθώσεις στο οδικό δίκτυο το οποίο έχει πληγεί κυρίως από τις κακοτεχνίες του ΣΑΠΑ.

Δήλωσε επίσης ότι ολόκληρη η χρηματοδότηση των ασφαλτοστρώσεων, προέρχεται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια που έχει συσσωρεύσει το Κοινοτικό Συμβούλιο σαν αποτέλεσμα της σωστής οικονομικής διαχείρισης της τελευταίας 10ετίας.

Οι εργασίες διήρκεσαν περίπου σε ένα μήνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση για όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία των κατοίκων και επιχειρήσεων