Στη δικαιοδοσία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς ο κατασκηνωτικός χώρος

Ιστορική για το μέλλον του κατασκηνωτικού χώρου χαρακτήρισε την σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή.

Με βάση την απόφαση γίνεται αποδεκτός, κατόπιν εισήγησης του Δικηγόρου του Δήμου στην υπόθεση εναντίον του χρήστη του Κατασκηνωτικού Χώρου και του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, ο συμβιβασμός της υπόθεσης, που προτάθηκε από την πλευρά των δικηγόρων του χρήστη, δηλαδή άμεση ανάκτηση του χώρου από τον Δήμο και αναγνώριση των οφειλόμενων ποσών στην ολότητά τους προς το Δήμο, συμβιβασμός ο οποίος είναι σαφώς προς όφελος του Δήμου.

Με αυτή την εξέλιξη η υπόθεση κερδίζεται χωρίς την διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας, η έκβαση της οποίας είναι αβέβαιη και πολύ περισσότερο ο Δήμος ανακτά επιτέλους, άμεσα, τον Κατασκηνωτικό χώρο και μπορεί να τον αξιοποιήσει προς όφελος του με μεγάλα έσοδα.

Σημειώνεται ότι αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης από το Δικαστήριο, ο Δικηγόρος του Δήμου για την υπόθεση σε συνεννόηση με το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου θα αρχίσουν την διαδικασία εκτέλεσης της απόφασης, που περιλαμβάνει την ανάκτηση ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού.

Ο Δήμαρχος Πόλεως Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή εξέφρασε την ευαρέσκεια και την ικανοποίηση του για την λήψη της πιο πάνω απόφασης, η οποία είπε, ουσιαστικά τερματίζει τη χρονοβόρα δικαστική διαδικασία, που άρχισε εναντίον του χρήστη από το 2017 και σήμερα ολοκληρώνεται με επιτυχία για τον Δήμο. Ο Δήμος με την παρούσα απόφαση ανακτά άμεσα τον Κατασκηνωτικό Χώρο, γεγονός, που συνεπάγεται την τροχοδρόμηση των διαδικασιών για την βελτίωση και αναβάθμιση του χώρου.

Παράλληλα, συνεχάρη τους δημοτικούς συμβούλους Λευτέρη Παναγή, Ανδρέα Τούττουλο, Σάββα Σωκράτους και  Βαλεντίνα Παφίτη, οι οποίοι όπως ανέφερε, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και ψήφισαν υπέρ της πιο πάνω απόφασης.

Ωστόσο, κάκισε την στάση των δημοτικών συμβούλων Γιώργου Ξενοφώντος, Λάκη Χριστοδούλου,  Κυριάκου Κυριάκου και Μαρίας Δημητρίου, οι οποίοι όπως υποστηρίζει ο κ Παπαχριστοφή, εσκεμμένα δεν παρέστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση, όπου θα συζητείτο η κατάληξη ενός τόσο κρίσιμου θέματος, η έκβαση του οποίου θα καθόριζε το μέλλον όχι μόνο του Δήμου αλλά και ολόκληρης της περιοχής.

Δυστυχώς, οι συγκεκριμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, σημείωσε, ανέκαθεν τηρούσαν αρνητική στάση απέναντι στο όλο θέμα για επίλυση του Κατασκηνωτικού Χώρου, που θα διασφάλιζε τα συμφέροντα του Δήμου. Παρόλο, που πολλές φορές τέθηκαν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου οι κατά καιρούς προτάσεις του διαχειριστή του Κατασκηνωτικού Χώρου για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης, που ήταν προς το συμφέρον του Δήμου, εντούτοις ήταν πάντοτε αρνητικοί.

Το ζητούμενο για τον Δήμο ήταν η όσο το δυνατόν ενωρίτερη ανάκτηση του χώρου και η δικαίωση των αξιώσεων του Δήμου, που αφορούν τις οφειλές του χρήστη. Ο προτεινόμενος συμβιβασμός, ο οποίος έγινε σήμερα αποδεκτός από το Δημοτικό Συμβούλιο επιτυχώς διασφαλίζει τα πιο πάνω προς όφελος του Δήμου κατέληξε ο Γιώτης Παπαχριστοφή.