Ολοκληρώνεται με επιτυχία το έργο “Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού”

Στα πλαίσια του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, υλοποιείται το Έργο με τίτλο “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού “και ακρωνύμιο: “CROSS-COASTAL-NET”.

To συγκεκριμένο έργο οδεύει προς τη λήξη του αφού στις 30/09/2023 ολοκληρώνεται και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία. Στο έργο CROSS-COASTAL-NET όπως είναι γνωστό συμμετέχουν από πλευράς Κύπρου το ΕΒΕ Πάφου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας, ενώ από πλευράς Ελλάδας συμμετέχουν το ΕΒΕ Χανίων, ο Δήμος Κισσάμου και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Οι λόγοι υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου είναι προφανείς καθότι o τουρισμός αποτελεί την σημαντικότερη οικονομική δραστηριότητα στην κοινή διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Κύπρου και ως εκ τούτου έχει πολύ σημαντικό θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες της Π.E Χανίων και της Επαρχίας Πάφου.

Το έργο στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη των ευαίσθητων περιβαλλοντικά παράκτιων περιοχών της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΥΠΡΟΥ, όπως η Λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη και η Χερσόνησος του Ακάμα στην Κύπρο.

Κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου παράχθηκαν μια σειρά πολύ σημαντικών και χρήσιμων αποτελεσμάτων για την αποτελεσματική διαχείριση και ανάδειξη των δυο ανωτέρω ευαίσθητων παράκτιων περιοχών ως αειφόρων τουριστικών προορισμών, όπως:

1. Η ιστοσελίδα του έργου, η οποία περιλαμβάνει την πλατφόρμα τουριστικής δικτύωσης και προβολής των 2 περιοχών

2. Το Μοντέλο και οι δείκτες μέτρησης τουριστικής χωρητικότητας που αναπτύχθηκαν για ευαίσθητες παράκτιες περιοχές, με βάση τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες μέτρησης της φέρουσας ικανότητας.

3. Τα Τοπικά Σχέδια Αειφόρου Τουριστικής Ανάπτυξης των 2 περιοχών που εκπονήθηκαν.

4. Τα 4 Τουριστικά Πακέτα που σχεδιάστηκαν για τις 2 περιοχές και περιλαμβάνουν ένα σύνολο τουριστικών διαδρομών πέριξ των προαναφερόμενων παράκτιων περιοχών Natura 2000, με απώτερο σκοπό την αποσυμφόρηση τους και την σύνδεση τους με την ενδοχώρα.

5. Το Παρατηρητήρια / Κέντρα Πληροφόρησης Ακάμα και Μπάλου που συστάθηκαν και λειτουργούν στις 2 περιοχές με σκοπό την παρακολούθηση συγκεκριμένων δεικτών αειφόρου τουριστικής χωρητικότητας και η παροχή πληροφόρησης.

6. Το GREEN TOURISM FESTIVAL που οργανώθηκαν με σκοπό την προβολή και προώθηση “πράσινων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών”, στα Χανιά και στην Πάφο.

7. Tην μεθοδολογία ίδρυσης Πρότυπων Κοινοτήτων Προστασίας και Ανάδειξης ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών.

Για την περαιτέρω χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου αποφασίστηκε η ίδρυση ενός διακρατικού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και Κύπρο το οποίο θα έχει ως σκοπό:
• την διασφάλιση της βιωσιμότητας των κύριων αποτελεσμάτων του έργου, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν πέρα από τη διάρκεια ζωής του έργου.
• την μεταφερσιμότητα των κύριων αποτελεσμάτων του έργου σε άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, εκτός από τη σύμπραξη του έργου.
• τον επηρεασμό των τοπικών/περιφερειακών/εθνικών/ευρωπαϊκών πολιτικών και συστημάτων διαχείρισης των παράκτιων τουριστικών περιοχών.
Είμαστε σίγουροι ότι το έργο CROSS-COASTAL-NET θα συνεχίσει να ενισχύει τις προσπάθειες για ανάπτυξη και προώθηση του αειφόρου παράκτιου τουρισμού στις δύο ευαίσθητες περιοχές (Ακάμας-Μπάλος).

To έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου