Αστεροσκοπείο αποκτά η κοινότητα Πάνω Αρόδων

Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο που αφορά τη δημιουργία περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών μελέτης φύσης και πολιτισμού με μικρό αστεροσκοπείο στις Πάνω Αρόδες.


Χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επάρχου Πάφου Μαίρης Λάμπρου, υπογράφηκε το συμβόλαιο με τον επιτυχόντα προσφοροδότη D. STAVRINOS CONSTRUCTIONS LTD.

Το έργο έχει προυπολογισθεί στις €512.004,75 πλέον ΦΠΑ και η διάρκεια εκτέλεσης είναι 12 μήνες.


Το προωθούμενο έργο ωρίμασε μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου με τις αναγκαίες μελέτες και προεργασία σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο και τους ιδιώτες μελετητές ενώ η άδεια οικοδομής εξασφαλίσθηκε μέσα στον Αύγουστο του 2021.


Η Έπαρχος Πάφου, επισημαίνει πως με το έργο θα προβάλλεται το περιβάλλον καθώς και ιστορικά, και θρησκευτικά σημεία της περιοχής. Θα προβάλλονται η χλωρίδα/ τα ματσικόριδα, παλαιά καμίνια, σπήλαιο κ.α. Το έργο θα διαλαμβάνει και μικρό αστεροσκοπείο.


Συγκεκριμένα, θα διαμορφωθούν τρεις διαδρομές με κοινή αφετηρία την πλατεία της Κοινότητας Πάνω Αρόδων, με κυκλική πορεία κατεύθυνσής.


Οι διαδρομές αυτές θα είναι τόσο για περιπατητές, όσο και για ποδηλάτες, με το μεγαλύτερο μέρος τους να βρίσκονται κατά μήκος των υφιστάμενων δρόμων.


Ήδη στις Πάνω Αρόδες λειτουργεί το Περιφερειακό Κέντρο Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Ακάμα με ενθαρρυντικές ενδείξεις. Το έργο ολοκληρώθηκε πριν από μερικούς μήνες μέσω της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου με δαπάνη €520.000 περίπου και συγχρηματοδοτήθηκε από το Γεωργικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Κράτος. Κρίνεται ότι και τα δύο αναφερόμενα έργα μπορούν να συνδυαστούν και να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών για την περιοχή.