Στους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως 24 ακαδημαϊκοί του ΤΕΠΑΚ

Το υψηλής ποιότητας και διεθνούς απήχησης ερευνητικό έργο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) αντικατοπτρίζεται στη συμπερίληψη είκοσι τεσσάρων ακαδημαϊκών του μεταξύ των κορυφαίων ερευνητών παγκοσμίως.

Δημοσιεύθηκαν πρόσφατα οι ανανεωμένες, με στοιχεία μέχρι το τέλος 2021, βάσεις δεδομένων1 Data for updated science-wide author databases of standardized citation indicators, οι οποίες περιλαμβάνουν τους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως, τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας τους όσο και αποκλειστικά για το έτος 2021. Οι κατάλογοι αυτοί δημιουργούνται στο Πανεπιστήμιο Stanford των Ηνωμένων Πολιτειών από την ομάδα του Καθηγητή Γιάννη Ιωαννίδη (John P.A. Ioannides), χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων SCOPUS. Η μέθοδος δημιουργίας τους στηρίζεται σε μια λεπτομερή κανονικοποίηση της μετρικής των ετεροαναφορών που προσελκύουν τα άρθρα δημοσιευμένης έρευνας, ενός βασικού εργαλείου για την αναγνώριση και απήχηση του ερευνητικού έργου παγκοσμίως, ώστε να αποφεύγεται η καταχρηστική και λανθασμένη ερμηνεία τους.

Στον κατάλογο με τους κορυφαίους ερευνητές παγκοσμίως, καθ’ όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας τους, περιλαμβάνονται τα εξής δεκαπέντε μέλη ΔΕΠ / Eρευνητές του ΤΕΠΑΚ (σε φθίνουσα σειρά κατάταξης): Καθηγητής Καλογήρου Σωτήρης, Καθηγητής Παναγίδης Φώτης, Καθηγητής Κελίρης Παντελής, Καθηγητής Γκέκας Βασίλειος (πρώην μέλος ΔΕΠ), Καθηγητής Κυριακίδης Φαίδων, Επίκουρος Καθηγητής Τζωρτζάκης Νικόλαος, Καθηγητής Λανίτης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής Χατζής Σωτήριος, Καθηγητής Χατζημιτσής Διόφαντος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καραπάνος Ευάγγελος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπασταύρου Ευρυδίκη, Επίκουρος Καθηγητής Αγαπίου Άθως, Δρ. Λοίζου Χρήστος, και Ανώτερος Λέκτορας Φλωρίδης Γεώργιος (πρώην μέλος ΔΕΠ).

Στον αντίστοιχο κατάλογο για το έτος 2021 περιλαμβάνονται τα εξής δεκαοκτώ μέλη ΔΕΠ / Eρευνητές του ΤΕΠΑΚ (σε φθίνουσα σειρά κατάταξης): Καθηγητής Καλογήρου Σωτήρης, Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμάκη Άννα, Επίκουρος Καθηγητής Τζωρτζάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Φωτόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Αγαπίου Άθως, Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντινίδης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαραλάμπους Ανδρέας, Καθηγητής Παναγίδης Φώτης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παπασταύρου Ευρυδίκη, Καθηγητής Χατζημιτσής Διόφαντος, Αναπληρωτής Καθηγητής Καραπάνος Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χατζής Σωτήριος, Ανώτερος Λέκτορας Φλωρίδης Γεώργιος (πρώην μέλος ΔΕΠ), Καθηγητής Λανίτης Ανδρέας, Δρ. Χρυσαργύρης Αντώνιος, Δρ. Θεμιστοκλέους Κυριάκος, Καθηγητής Καλλή Κυριάκος, και Δρ. Θεοδοσίου Ανδρέας.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει θερμά τα ανωτέρω μέλη ΔΕΠ / Eρευνητές του για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία αντικατοπτρίζει γενικότερα το εξαίρετο ερευνητικό έργο που επιτελείται στο πανεπιστήμιο.