“Πράσινη” Τηλλυρία

Την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάτω Πύργου για τη δημιουργία “Πράσινης Τηλλυρίας“, ανακoίνωσε η κοινοτική αρχή.

Σύμφωνα τον κοινοτάρχη Κάτω Πύργου Τηλλυρίας Νίκο Κλεάνθους μετά την ανακοίνωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, για την εφαρμογή του θεσμού της “Πράσινης Κοινότητας“, με στόχο εντός του 2024 κοινότητες ή/και συμπλέγματα κοινοτήτων, με τη συμβολή του κράτους, να καταστούν όχι μόνο ενεργειακά ανεξάρτητες αλλά να εξυπηρετούν και άλλους περιβαλλοντικούς στόχους, η κοινότητα Κάτω Πύργου και η περιοχή Τυλληρίας ανακοινώνουν ότι είναι έτοιμες να εφαρμόσουν τον θεσμό αυτό.

Εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε αρχίσει προεργασίες προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο αφού μας προσφερθούν τα κατάλληλα κίνητρα να προχωρήσουμε στη δημιουργία της “Πράσινης Τηλλυρίας“, πρόσθεσε.

Ο κ. Κλεάνθους επισήμανε ότι έχουν γίνει ήδη οι προμελέτες για δημιουργία “Πράσινης Κοινότητας”και αναμένουν από το Προεδρικό και τα Υπουργεία Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να μετουσιώσουν τα λόγια σε πράξεις, εγκρίνοντας τη χρηματοδότηση αρκετών έργων, όπως την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου το οποίο θα καταστήσει την περιοχή ενεργειακά αυτόνομη.

Επίσης την επιδιόρθωση του δικτύου άρδευσης με ταυτόχρονη ενεργειακή αναβάθμισή του, την εφαρμογή Ολιστικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων, τη δημιουργία πράσινου σημείου, πράσινου περιπτέρου και κομποστοποιητή, την κατασκευή κεντρικού αποχετευτικού και τη μεταποίηση αιγινού γάλακτος για την παρασκευή «Χαλιτζιού Τηλλυρίας», ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ενδείξης, έτσι ώστε η Τηλλυρία να δημιουργήσει τη βάση για την πιστοποίηση “Ενεργειακής και Βιολογικής Κοινότητας“.

Η δημιουργία “Πράσινης Τηλλυρίας“, προστίθεται στην ανακοίνωση, θα βοηθήσει στην επίτευξη του πρώτιστου στόχου της πληθυσμιακής ανάπτυξης, αφού θα προσφέρεται στους κατοίκους ένα ιδανικό ποιοτικό επίπεδο ζωής.

Όπως ανέφερε ο κοινοτάρχης στην ανακοίνωση μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου θα έχουν έτοιμες μελέτες για “Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης“ και “Κλιματικά Ουδέτερη Κοινότητα“, οι οποίες μαζί θα συντελούν στη δημιουργία μιας “Πράσινης Τηλλυρίας“ και τις οποίες θα καταθέσουν άμεσα στην Κυβέρνηση.