Περισσότερα από 10 είδη λιβελλούλας εντοπίστηκαν στον ποταμό της Έζουσας

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής επισκέφθηκε πρόσφατα το Cyprus Butterfly Group Λευκωσίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης τα μέλη της ομάδας του Cyprus Butterfly Group ανέφεραν πως από μελέτη που έκαναν στον ποταμό της Έζουσας σε ότι αφορά  τους πληθυσμούς των λιβελλούλων, προέκυψε πως στο συγκεκριμένο ποταμό έχουν παρατηρηθεί 14 διαφορετικά είδη λιβελλούλων!

Λειτουργοί του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Επισκοπής σε ανακοίνωση τους εκφράζουν την χαρά και την ικανοποίηση τους για την  ενημέρωση που έτυχαν από τα μέλη του Cyprus Butterfly Group αναμένοντας, σημειώνουν, περισσότερες γνώσεις την ερχόμενη Άνοιξη.