Νέα συνάντηση Cross Coastal Net στα Χανιά για την περίπτωση Μπάλος- Ακάμα

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας μαζί με το ΕΒΕ Πάφου και το Τεπακ συμμετέχει σήμερα στη 2η Τεχνική Συνάντηση του προγράμματος Interreg Cross-Coastal-Net στα Χανιά . Κύριο θέμα της συνάντησης ο Παράκτιος Αειφόρος Τουρισμός και η περίπτωση του Μπάλος – Ακάμα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοτικού συμβουλίου Ίννιας Γιάγκο Τσίβικο , στο πλαίσιο της σύσκεψης θα γίνει απολογισμός για τις μέχρι τώρα δράσεις όλων των Εταίρων και συντονισμός για τις επόμενες δράσεις μέχρι την ολοκλήρωση όπου θα εξαχθούν και τα συμπεράσματα μελέτης των δύο περιοχών.