Άρχισαν οι αιτήσεις για στελέχωση Μουσείου Χελώνας

Το Κ.Σ Ίννιας δέχεται αιτήσεις «Ειδικού Συνεργάτη» για το Εκθεσιακό και Εκπαιδευτικό Κέντρο Χελώνας Ιννιας-Λάρας . To άτομο θα είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία, την προώθηση του Κέντρου και την ενημέρωση των επισκεπτών, καθώς επίσης θα παρέχει στήριξη στη λειτουργία του Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και απαραίτητα θα πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό στις Περιβαλλοντικές επιστήμες ή Γεωγραφία ή Βιολογία ή Ωκεανογραφία ή άλλο τίτλο συναφή με τα πιο πάνω. Απαραίτητο προσόν η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας καθώς και γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η αμοιβή ανέρχεται μέχρι τα €1.250 ευρώ ανά μήνα και ανάλογα με τα προσόντα, με την μορφή αγοράς υπηρεσιών και όχι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η διάρκεια της Σύμβασης προτείνεται για 12 μήνες με πιθανότητα ανανέωσης.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2023 και ώρα 13.00. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες για το προφίλ και τα καθήκοντα του «Ειδικού Συνεργάτη» παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλ. 99632012 και στο email [email protected]