Αναβαθμίζεται το οδικό δίκτυο της Κισσόνεργας

Σε σημαντικές ασφαλτοστρώσεις του οδικού δικτύου προχωρεί το Κοινοτικό Συμβούλιο Κισσόνεργας.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συμβουλίου έχει αποφασιστεί το 2023 να γίνει ευρείας κλίμακας ολική ασφαλτόστρωση σε πέραν των 5 χιλιομέτρων του οδικού δικτύου, με το κόστος να ξεπερνά τις τετρακόσιες χιλιάδες (€400,000).  Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αφορούν δρόμους στην οικιστική περιοχή της Κισσόνεργας που δεν έχουν επιδιορθωθεί τα τελευταία 10 χρόνια, ειδικά μετά τις κακοτεχνίες που έγιναν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ).

Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην Κισσόνεργα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική για τις ασφαλτοστρώσεις που έχει εκπονήσει και εφαρμόσει με ευλάβεια το κοινοτικό συμβούλιο τα τελευταία 10 χρόνια θέτοντας σαν πρώτιστο στόχο την ολική ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων σε μια δεκαετία. Με την υλοποίηση αυτής της απόφασης, όλοι οι δρόμοι στην οικιστική περιοχή της κοινότητας της Κισσόνεργας θα έχουν ασφαλτοστρωθεί και η Κισσόνεργα θα έχει ένα υψηλού επιπέδου οδικό δίκτυο.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν δαπανηθεί πέραν των €750,000 για επιδιορθώσεις στο οδικό δίκτυο το οποίο έχει πληγεί από τις κακοτεχνίες του ΣΑΠΑ και με την φετινή δαπάνη το κόστος αναβάθμισης του οδικού δικτύου ξεπερνά κατά πολύ το ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες (€1,150,000)

 Οι εργασίες θα αρχίσουν μετά το Πάσχα και αναμένεται να τελειώσουν σε ένα μήνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση για όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία των κατοίκων και επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση των ασφαλτοστρώσεων, προέρχεται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια που έχει συσσωρεύσει το Κοινοτικό Συμβούλιο σε συνέχεια της σωστής οικονομικής διαχείρισης της τελευταίας 10ετίας.