Το ΤΕΠΑΚ στην 9η Υπουργική Σύνοδο της UNECE για το Περιβάλλον στην Ευρώπη

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) θα συμμετάσχει, με δικό του περίπτερο, στην 9η Υπουργική Διάσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) «Περιβάλλον για την Ευρώπη», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, μεταξύ 5 και 7 Οκτωβρίου.  

Με τη συμμετοχή του στη Διάσκεψη, η οποία θα πραγματοιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία, το ΤΕΠΑΚ στοχεύει να αναδείξει τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσει στους τομείς της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, της Καινοτομίας για το Κλίμα και του Πράσινου Μετασχηματισμού, μέσω του EIT Climate-KIC Hub στην Κύπρο, της μεγαλύτερης ιδιωτικής και δημόσιας πρωτοβουλίας της Ευρώπης, η οποία ηγείται της μετάβασης σε ένα βιώσιμο μέλλον.  

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως σύγχρονο Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης και αναλαμβάνει δράση για τη μεταμόρφωσή του, έχοντας ως άξονα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του Οργανισμού Ηνωμενων Εθνών. Η ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στους πυλώνες λειτουργίας του Πανεπιστημίου αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους του ΤΕΠΑΚ.

Το ΤΕΠΑΚ ανήκει στην οικογένεια των πανεπιστημίων που οδηγούν την αλλαγή σε έναν βιώσιμο κόσμο, συμμετέχοντας ενεργά ως πλήρες μέλος στα πιο σημαντικά σχετικά διεθνή δίκτυα και οργανισμούς όπως τον σημαντικό διεθνή οργανισμό για την προώθηση της αειφορίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE)και το Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Cyprus, δίκτυο που είναι αφιερωμένο στην παροχή επιστημονικών λύσεων για την υλοποίηση των 17 ΣΒΑ σε όλη την Κύπρο.

Επιπλέον, το ΤΕΠΑΚ είναι ένα από τα οκτώ ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες, που συναποτελούν τη Συμμαχία «Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο-EUt+» που στόχο έχει τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου με κεντρικό πυλώνα «Think human first» και με το θέμα της βιωσιμότητας να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του. Στο πλαίσιο του «EUt+» σχεδιάζεται ένα νέο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (BSc Sustainable Development) το οποίο θα προσφέρεται στην Αγγλική Γλώσσα.  

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης, το ΤΕΠΑΚ διοργανώνει την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου, μια εκδήλωση μια τίτλο «Η μεταμόρφωση της εκπαίδευσης και των οικοσυστημάτων της μέσω της συμμετοχής των πολιτών, της καινοτομίας ‘CleanTech’ και της επιχειρηματικότητας», με τη συμμετοχή και του Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη.  

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη των ευκαιριών συνδυασμού της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση, η οποία θα αποτελείται από δύο πάνελ, θα αναδείξει τοπικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε οργανισμούς, μέσω της συμμετοχής των πολιτών και των οικοσυστημάτων, έχοντας ως στόχο την επίτευξη ορισμένων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

Της εκδήλωσης θα προεδρεύει ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, Δρ Στέλιος Γιατρός.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.  

Ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ θα συμμετάσχει και στην εκδήλωση με τίτλο «Ανώτατη Εκπαίδευση προς την Αειφόρο Ανάπτυξη: Φάροι Αειφορίας τα Πανεπιστήμια», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022.

Ο Παναγιώτης Ζαφείρης θα μιλήσει στην ενότητα με τίτλο «Πώς ένας εθνικός ή περιφερειακός Χάρτης για την Αειφορία θα μπορούσε να βοηθήσει τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) αξιοποιώντας την Ολιστική Θεσμική Προσέγγιση (Whole Institution Approach – WIA) ως μια χρήσιμη διαδικασία; Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στον τομέα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και της προώθησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ Πρόδρομος Προδρόμου και η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, κα Νίκη Κεραμέως.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.