Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφουν ΤΕΠΑΚ και Δήμος Λεμεσού

Πρωτόκολλο Συνεργασίας θα υπογράψουν την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Λεμεσού.  

Σκοπός του Πρωτοκόλλου είναι η συνεργασία για την ανάπτυξη της Σύμβασης της πόλης της Λεμεσού για το Κλίμα, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Λεμεσού στην Ευρωπαϊκή Αποστολή: 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις.

Ο Δήμος Λεμεσού έχει πρόσφατα επιλεγεί ως μια από τις 100 πόλεις της ΕΕ που θα συμμετάσχουν στην ευρωπαϊκή αποστολή EU Mission Cities, με στόχο να γίνουν κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, σε τομείς όπως η ενέργεια, η διαχείριση αποβλήτων, οι μεταφορές, τα κτίρια κλπ.

Στην αποστολή EU Mission Cities συμμετέχουν πόλεις που προέρχονται από τα 27 κράτη μέλη, με 12 επιπλέον πόλεις από χώρες συνδεδεμένες, ή με δυνατότητα σύνδεσης με το Horizon Europe, το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (2021-2027).

Για τον σκοπό αυτό και για την εν γένει ενδυνάμωση των συνεργειών μεταξύ ΤΕΠΑΚ και Δήμου Λεμεσού, έχει συσταθεί Κοινή Ομάδα Δράσης αποτελούμενης από τους επικεφαλής των δύο αναπτυξιακών φορέων της Λεμεσού.  

Η εκδήλωση υπογραφής του Πρωτοκόλλου θα λάβει χώρα στο Προαύλιο Ανδρέα Θεμιστοκλέους, στις 5:30μμ.