“Ο Ακάμας μπορεί να αποτελέσει διεθνή πράσινο τουριστικό προορισμό”

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίνειας διοργάνωσε την περασμένη Παρασκευή με απόλυτη επιτυχία Ενημερωτική Εκδήλωση, με θέμα: “Αειφόρος Παράκτια Τουριστική Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Ακάμα και Μπάλου”.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην συνεδριακή αίθουσα του Droushia Heights Hotel, στην Δρούσια και εντασσόταν στα πλαίσια του διασυνοριακού έργου: “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” CROSS-COASTAL – NET, το οποίο υλοποιείται από εταιρικό σχήμα αποτελούμενο από το Επιμελητήριο Χανίων ως επικεφαλής εταίρος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, τον Δήμο Κισσάμου, το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίνειας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πολυτεχνείο Κρήτης, στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A EΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

Κύριος σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπροσώπων της τοπικής και επαρχιακής διοίκησης άλλων δημόσιων και επιχειρηματικών φορέων, αλλά και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, από την περιοχή του Ακάμα, επί των σκοπών και του περιεχομένου του συγκεκριμένου έργου, όπως επίσης και επί της πρωτοβουλίας για την Ίδρυση Πρότυπης Κοινότητας Προστασίας και Ανάδειξης της Χερσονήσου του Ακάμα.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ίννιας Γιάγκος Τσίβικος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της ενημερωτικής ημερίδας. Ακολούθησαν σύντομες παρεμβάσεις από εκπροσώπους των εταίρων του έργου από την Ελλάδα.

Το πρώτος μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε με την παρουσίαση του έργου CROSS-COASTAL – NET, από την κ. Ειρήνη Σύλλελη, Διευθύντρια της EURICON – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ από την Θεσσαλονίκη. Ακολούθως έλαβε τον λόγο ο κύριος ομιλητής της εκδήλωσης κ. Λεωνίδας Αντωνίου, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος παρουσίασε την εισήγηση με θέμα: “Ακάμας: Δυνατότητες Ανάπτυξης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού”. Η ενότητα αυτή ολοκληρώθηκε με έναν πρώτο κύκλο τοποθετήσεων των συμμετεχόντων οι οποίοι εξέφρασαν την θερμή τους υποστήριξη στο έργο καθώς πιστεύουν ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της χερσονήσου του Ακάμα.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης έλαβε τον λόγο ο κ. Σιωμάδης Βασίλης από την εταιρία EURICON – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, o οποίος παρουσίασε τους ειδικότερους σκοπούς και αντικείμενο της υπό ίδρυση Πρότυπης Κοινότητας Προστασίας και Ανάδειξης της Χερσονήσου του Ακάμα. Ακολούθησε δεύτερος κύκλος τοποθετήσεων των συμμετεχόντων οι οποίοι εκδήλωσαν το αρχικό τους ενδιαφέρον για συμμετοχή και την υποστήριξη στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση από τον Δρα Πέτρο Κοσμά, Λέκτορα του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού & Φιλοξενίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, των κύριων συμπερασμάτων της εκδήλωσης, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν στην φράση: Ο Ακάμας μπορεί να αποτελέσει έναν διεθνή “πράσινο” τουριστικό προορισμό μέσα από την προστασία, αειφόρο διαχείριση, και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού του πλούτου.

Η εκδήλωση προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων σχεδόν των τοπικών παραγόντων, καθώς συμμετείχαν οι: Ηλίας Μυριάνθους, Βουλευτής ΕΔΕΚ, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, πρώην Βουλευτής ΔΗΚΟ και Γραμματέας ΠΕΚ Πάφου, Αντρέας Κιτρομηλίδης, Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, οι Δήμαρχοι Πέγειας και Πόλεως Χρυσοχούς, Μαρίνος Λάμπρου και Γιώτης Παπαχριστοφής, οι κοινοτάρχες Δρούσειας, Νέου Χωρίου, Κάθηκα, Πάνω Αρόδων, Κρήτου Τέρρας και Τέρρας, ο Μαρίνος Στυλιανού, Διευθυντής ΕΒΕ Πάφου, ο Νάσος Χατζιηγεωργίου, Διευθυντής ΕΤΑΠ Πάφου, o Νεόφυτος Επαμεινώντας εκ μέρους της Έπαρχου Πάφου, ο Φειδίας Χαραλάμπους, Ανώτερος Δασικός Λειτουργός Ακάμα, και άλλοι πολλοί.