ΟΧΙ στο τοπικό σχέδιο Ακάμα από Ίνεια και τις άλλες κοινότητες

Νέες εξελίξεις σημειωνόνται γύρω από το περιβόητο θέμα του τοπικού σχεδίου για τον Ακάμα.

Εκτός από την Ίνεια, έντονες αντιδράσεις εκφράζονται πλέον και από τις άλλες κοινότητες Καθηκα, Αρόδων, Δρούσιας και Νέου Χωρίου οι οποίες απέστειλαν ήδη επιστολή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ζητώντας να μην εξαγγελθεί το τοπικό σχέδιο και να παραμείνει σε ισχύ η δήλωση πολιτικής.   

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, σύμφωνα με το περιεχόμενο της εν λόγω γνωμάτευσης, «αφαιρούνται ουσιαστικά οι οποιεσδήποτε πρόνοιες ανάπτυξης, καταργείται η μεμονωμένη κατοικία, μειώνονται δραστικά οι ζώνες ανάπτυξης και τεράστιες εκτάσεις γης σε κάποιες κοινότητες λιγότερο και σε κάποιες περισσότερο, εντάσσονται αδικαιολόγητα και χωρίς επιστημονικά κριτήρια σε περιοχές διατήρησης και παραμένουν εσαεί έτσι χωρίς κανένα δικαίωμα ανάπτυξης, πράγμα που τις καθιστά ουσιαστικά μη περιουσιακά στοιχεία». 

Αναφέρεται επίσης πως η υιοθέτηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος όλων των απαιτήσεων και των εισηγήσεων των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις των Τοπικών Αρχών και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ουσιαστικά ο ανθρώπινος παράγοντας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε σοβαρές αντιδράσεις και σε μη αποδοχή του εκπονούμενου σχεδίου. 

Ανάλογη επιστολή απέστειλε στον πρόεδρο της δημοκρατίας και ο επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΚ Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης.