Ενημερωτική εκδήλωση στην Ίννεια με θέμα την περίπτωση Ακάμα και Μπάλου Κρήτης

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας συμμετέχει στο διασυνοριακό έργο: “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού” – CROSS–COASTAL – NET, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V–A EΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020.

Κύριος σκοπός του έργου CROSS–COASTAL–NET είναι η ίδρυση ενός Δικτύου Προώθησης Αειφόρων Μορφών Παράκτιου Τουρισμού, το οποίο θα εισαγάγει για πρώτη φορά στην κοινή διασυνοριακή περιοχή ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ καινοτόμες πολιτικές αειφόρου τουριστικής διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Οι πολιτικές αυτές θα σχεδιαστούν με την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών, μέσα από την ίδρυση και λειτουργία πρότυπων Κοινοτήτων Προστασίας και Ανάδειξης Παράκτιων Οικοσυστημάτων, αλλά και με την υποστήριξη των πλέον σύγχρονων μοντέλων μέτρησης της φέρουσας ικανότητας.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, το Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας διοργανώνει την Παρασκευή 16/09/2022, κα ώρα 10.00 π.μ., στο Droushia Heights Hotel, στην Δρούσια, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: “Αειφόρος Παράκτια Τουριστική Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Ακάμα και Μπάλου”, και σκοπό την ενημέρωση των εκπροσώπων της τοπικής και επαρχιακής διοίκησης αλλά και άλλων δημόσιων και επιχειρηματικών φορέων, αλλά και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, από την περιοχή του Ακάμα, επί των σκοπών και του περιεχομένου του συγκεκριμένου έργου.  

Ομιλητες θα είναι ο Γιάγκος Τσίβικος, Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιννιας , η Ειρήνη Σύλλελη, Επιστημονικό Στέλεχος του Έργου, ο  Λεωνίδας Αντωνίου, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ερευνητικό Κέντρο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Βασίλης Σιωμάδης, Επιστημονικό ,Στέλεχος του Έργου και ο  Δρ Πέτρος Κοσμάς, Λέκτωρ του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.