Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα τον Ακάμα

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και με την υποστήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου – Τμήμα Πάφου, διοργανώνει Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα: «Ανάδειξη της βιοποικιλότητας και των τοπίων της προστατευόμενης περιοχής του Ακάμα».

Προθεσμία συμμετοχής: έως 31.10.2022 και ώρα 14:00.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής όπως επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο : https://bit.ly/3VBJ8k7.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο του Έργου «Διαχείριση της Περιοχής του Δικτύου NATURA 2000 – Χερσόνησος Ακάμα» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.