Ίννεια: Το χωριό των Αστεροειδών και των κομητών? Ποιά η απάντηση του Υπουργείου Γεωργίας

Οι βράχοι, οι οποίοι κατακλύζουν τις κοινότητες Ίννειας και Δρούσειας της Επαρχίας Πάφου δεν είναι απλά πετρώματα αλλά αλλοχθόνια σωματα, δηλαδή βραχώδεις μετεωρίτες/ αστεροειδείς που προέρχονται από το διάστημα. Αυτό εκτιμά ο συγγραφέας, ερευνητής και μελετητής Χριστόφορος Παυλίδης, μια εξέχουσα φυσιογνωμία, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην κοινότητα της Ίννειας. Και παρά το γεγονός ότι διαμένει πλέον στη Μεγάλη Βρετανία δεν ξεχνά τον τόπο που έζησε τα παιδικά του χρόνια.

Πέτρες του Λέκα
Πέτρες Αλικούς

Ο κ Παυλίδης υποστηρίζει ότι αρκετοί βράχοι των κοινοτήτων Ίνειας και Δρούσειας όπως οι πέτρες του Λέκα, οι πέτρες της Αλυκούς, οι Γερακόπετρες και άλλες είναι αστεροειδείς και Κομήτες, με εκατομμύρια μικρά και μεγάλα κοσμικά συντρίμμια και εκατομμύρια τόνους από κοσμική σκόνη που τους ακολουθούσαν.

Πέτρες της Αλικούς

Επίσης, όπως αναφέρει ο ίδιος στο σύγγραμμα του με τίτλο «Ίννεια – Δρουσεια: τα χωριά των Αστεροειδών και των Κομητών», τα χωριά αυτά αναμφίβολα θα πρέπει, υπογραμμίζει, να γραφτούν στο Βιβλίο Γκίνες καθώς διαθέτουν τους περισσότερους Αστεροειδείς, Κομήτες, ουράνια, κοσμικά συντρίμμια και μεγάλες ποσότητες από ανεκμετάλλευτα μεταλλεύματα εξ ουρανού στην Κύπρο.

Πέτρες του Λέκα

Ο ίδιος υποστηρίζει στο σύγγραμμα του ότι η αιώνια διάβρωση, των άνω στρωμάτων του εδάφους έχει ξεσκεπάσει και αποκαλύψει ένα μεγάλο αριθμό τοπίων και απέραντες εκτάσεις και ποσότητες με οικονομικά εκμεταλλεύσιμες σκουριές καθαρού χαλκού, σκουριές καθαρού σιδήρου, χαλκοπυρήτη, σιδηροπυρήτη και πολλά άλλα μεταλλεύματα στα υψώματα γύρω απο τα δυό χωριά και στα ιδιωτικά, κοινοτηκά και κυβερνητικά εδάφη στον Ακάμα.

Για το θέμα ο κ Παυλίδης απέστειλε επιστολή προς το τμήμα Γεωλογικής επισκόπησης του Υπουργείου Γεωργίας.

Σε απαντητική του επιστολή το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης επιβεβαιώνει πως το συγκρότημα βράχων στο οποίο αναφέρεται ο κ Παυλίδης σίγουρα δεν είναι επίγεια αντικείμενα αλλά αλλόχθονα πετρώματα τα οποία χρονολογούνται πριν από 80 εκατομμύρια χρόνια. Τα ίδια πετρώματα αναφέρεται στην επιστολή του Τμήματος Γεωλογικής επισκόπησης συναντώνται και στις βουνοκορφές του Τροόδους.